שינוי בקו בנין, כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקו בנין, כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 5942/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי 0.63 במקום 3 מטר
למתן ליגטימציה לבנין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק41-42