שינוי בקו קדמי , מגדר 354, בית לחם הגלילית

תוכנית יז/ מק/ 7220/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקו קדמי , מגדר 354, בית לחם הגלילית
מספר: יז/ מק/ 7220/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות תכנית מאושרת ג/ 7220 בנושא קו בנין קדמי בחלקת יזם התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11377חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7220שכונת הבנים -בית לחם הגליליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/2008תאריך פרסום: 26/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5843. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008