שינוי בקוו בנין מגרש 55 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוו בנין מגרש 55 - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבנין הקיימים על מנת להתאימם למצב
הקיים במציאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש:40003 חלקה 55

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1992.
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3006. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1780. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1990
קבלת תכנית24/07/1990