שינוי בקווי בניין , סח'נין

תוכנית גלג/ 6757/ 06/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין , סח'נין
מספר: גלג/ 6757/ 06/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
קביעת קווי בניה .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בניה למגרשים לפי תכנית ג/ 12452 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק14-16
19322חלק260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12452תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'שינוי