שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני

תוכנית גת/ מק/ 8094/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני
מספר: גת/ מק/ 8094/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבניין לחניות ולמחסנים ביתיים באזורי מגורים א' לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי הבניין לחניות ולמחסנים ביתיים באזורי מגורים א' לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבנייה, כדלהלן:
- תותר בנייתם של מחסנים ביתיים בקו בניין צידי ואחורי = 0 מ' או לחילופין בקו בניין צידי וקדמי = 0 מ' בתנאי שניקוז הגג יהיה לכיוון מגרש המבקש ובאי קיום פתחים בקיר הפונה לשכן.
- תותר הקמת חניית רכב בקו בניין קדמי וצידי = 0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןגבעת אבני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15179חלק4-276
15210חלק4-121
15211חלק2-140
15223חלק6-194
15225חלק88-92, 95-96, 98-99, 105, 118-119
15228חלק55-57, 60-61, 67-68, 75-78, 93-94, 97, 107-108, 110, 112, 114, 116, 122, 12564, 69-74, 105, 118, 120
15229חלק94
15241חלק64, 66, 68, 70, 89, 95, 97, 99-1062, 16-17, 61, 63, 72, 74, 76, 78, 91, 93
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5717. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1688. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2011. עיתון: הארץ.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012