שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט למגרש סמוך לכביש 805

תוכנית גלג/ 9354/ 12/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בניין בהתאם למסומן בתשריט למגרש סמוך לכביש 805
מספר: גלג/ 9354/ 12/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי בניה למגרש

עיקרי ההוראות:
הסדרת קווי בניה במגרש בהתאם למסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19248חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה להקלות מתמ"א 3 ותמ"א 23201200114/08/2012