שינוי בקווי בניין ותכסית , ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין ותכסית , ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5249/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בקווי בניין .
שינוי בתכסית .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בקווי בניין עפ"י מתווה מבנה קיים .
שינוי בכיסוי קרקע ללא שינוי בסה"כ אחוז בנייה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2009תאריך פרסום: 18/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5988. עמוד: 5331. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2007תאריך פרסום: 31/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5732. עמוד: 397. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900807/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701222/10/2007