שינוי בקווי בניין ותכסית קרקע - נצרת

תוכנית נצ/ מק/ 1124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין ותכסית קרקע - נצרת
מספר: נצ/ מק/ 1124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין לפי סעיף ותכסית קרקע 62.א.א.9.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בנייה:
- שינוי בקווי בניין לפי בנייה קיימת.
- שינוי בתכסית הקרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16532חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2835. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012