שינוי בקווי בניין למגרש - יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין למגרש - יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.
התוית זיקה הנאה למעבר.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית לפי סעיף 62א(א)4.
התוית זיקת הנאה למעבר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 302. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012