שינוי בקווי בניין למגרש 484 בזרזיר

תוכנית יז/ מק/ 4551/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בניין למגרש 484 בזרזיר
מספר: יז/ מק/ 4551/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבניה קיימת.

עיקרי ההוראות:
מחסן ביתי: שינוי בקו בניין צידי ימני מ- 3 מ' ל-0.5 מ' כמסומן בתשריט, ושינוי בקו בניין קדמי מ- 5 מ' ל -0 מ' כמסומן בתשריט.
מבנה המגורים: שינוי בקו בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 1.35 מ' ו- 2.45 מ' למרפסות. כמסומן בתשריט.
כל בניה חדשה תהיה לפי הוראות ת.מ. ג/ 4551.
תכנית בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף מס' 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17493חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4551שנוי אחוזי בניה בתקנון שנוי ל1707- , זרזיר.שינוי
תוכניתג/ 1707עיירת הבדואים קישוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4344. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1688. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012