שינוי בקווי בניין, מושב מסילת ציון

תוכנית מק/ מי/ 511/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בניין, מושב מסילת ציון
מספר: מק/ מי/ 511/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי הבניין: קו בניין צדדי דרומי מ- 4.00 מ' ל- 2
קו בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 4 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציוןמסילת ציון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. עמוד: 3686. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/02/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה01/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות22/06/2006תאריך פרסום: 22/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5543. עמוד: 3859. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: הארץ.