שינוי בקווי בניין, נצרת

תוכנית נצ/ מק/ 1171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בניין, נצרת
מספר: נצ/ מק/ 1171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי בניין.
הגדלת כיסוי קרקע.
שינוי גובה בניין מקסימלי.
שינוי מס' קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16577חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3417חלוקת מגרשים לבניה, נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6273. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2372. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200201/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012