שינוי בקווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי עבור חדרי טרפו במגרשים למבני ציבור

תוכנית 3/ מק/ 2095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי עבור חדרי טרפו במגרשים למבני ציבור
מספר: 3/ מק/ 2095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין עבור חדרי טרפו
במגרשים המיועדים למבני ציבור
וקביעת הוראות לעיצוב אדריכלי
עפ"י סעיפים 62 א (א ) (4) ו- 62 א (א) (5)
לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/02/2003
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2002תאריך פרסום: 04/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5109. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200104718/09/2002