שינוי בקווי בנין וחללוקה מחדש של זכויות ללא שינוי סה"כ השטחים , גבעת אלה

תוכנית יז/ מק/ 4720/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בנין וחללוקה מחדש של זכויות ללא שינוי סה"כ השטחים , גבעת אלה
מספר: יז/ מק/ 4720/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי , אחורי וצידי והקלה בהערת שטחי שירות מותרים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגבעת אלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17389חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4720ישוב כפרי גבעת אלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2008תאריך פרסום: 27/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5872. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008