שינוי בקווי בנין חלקה 83 בית חנן

תוכנית בר/ מק/ 152/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בנין חלקה 83 בית חנן
מספר: בר/ מק/ 152/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין למבנים חקלאיים קיימים.

עיקרי ההוראות:
הקטנת קו בנין צדדי מ- 6 מ' ל- 3 מ' ללול קיים והקטנת קו בנין אחורי מ- 6 מ' ל- ל- קו בנין משתנה מ- 1.60 מ' עד 4.20 מ', כמסומן בתשריט, ללול ומחסן קיימים, בסמכות הועדה המקומית. עפ"י סעיף 62 א (א) 4 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנןבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3742חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5868. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201105828/07/2011