שינוי בקווי בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 05/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקווי בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 05/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניה כמתואר בתשריט , המהווה שינוי לתכנית ג/ 9169

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19287חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2006תאריך פרסום: 26/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5509. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/01/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/10/2005
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005