שינוי בקווי בנין.

תוכנית אפ/ 1340

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקווי בנין.
מספר: אפ/ 1340
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר בראכפר ברא

תיאור המיקום:
כפר ברא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8889חלק25, 82
8891חלק34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1983תאריך פרסום: 30/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2939. שנה עברית: התשמג .