שינוי בקוי בנייו בעת פיצול מגרש -עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוי בנייו בעת פיצול מגרש -עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי במקרים של חלוקת מגרשים
ויצירת דרך גישה לרכב למגרש פנימי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563חלק6-36, 38-41, 43-87, 89-122
38564חלק2-5, 7-53, 56-126, 128-129
38565חלק2-3, 6-59, 65-80
38572חלק4-6, 8, 10-52, 54-55, 57-72, 74-103
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 131. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/1988
החלטה בדיון באישור תכנית19/10/1987
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. עמוד: 2059. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1987. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1987. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1987.
החלטה בדיון בהפקדה18/05/1987
קבלת תכנית07/01/1987