שינוי בקוי בניין ובאחוזי בניה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוי בניין ובאחוזי בניה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בניין אחורי מ- 5.0 מ' ל- 0 מ'.
2. הגדלת אחוזי בניה מ- % 65 ל- % 90 בקומת קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/1991תאריך פרסום: 07/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3843. עמוד: 1276. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1991. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1991. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1991. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1988
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/1987תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1987. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. עמוד: 1959. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1986
קבלת תכנית18/11/1985