שינוי בקוי בניין למגרש 17 - ביר אל מכסור

תוכנית גא/ מק/ 11/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוי בניין למגרש 17 - ביר אל מכסור
מספר: גא/ מק/ 11/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית במגרש 17.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בניין על פי קו אדום מקוקוו בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםביר אל-מכסור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17648חלק21, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10544תכנית מס' ג / ,10544 אזור מגורים, ביר אל מכסורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/2012תאריך פרסום: 10/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6413. עמוד: 3894. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות28/12/2011תאריך פרסום: 28/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6349. עמוד: 1686. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012