שינוי בקוי בנין והוראות בינוי - חברת ישפרו

תוכנית 9/ מק/ 2008

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוי בנין והוראות בינוי - חברת ישפרו
מספר: 9/ מק/ 2008
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין ובהורואת הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1570חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ 02/ 101/ 30מתחם C' - השכונות המערביות - רובע העפלה קירית גתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/10/2002תאריך פרסום: 24/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5121. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002