שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת אחוזי בניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 201

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת אחוזי בניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 201
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין בחזית האחורית מ-4.0 מ' ל-2.5 מ'
ושינוי קו בנין בחזית הדרומית מ-4.0 ל-3.0 מ'
ובצדדים מ-3.0 מ' ל-2.5 מ'.
2. הגדלת אחוזי הבניה בקומת קרקע ל-45 אחוז
במקום 30 אחוז, בקומה א' מ-30 אחוז ל-45 אחוז,
ובקומה ג' מ-30 אחוז ל-45 אחוז.
ובסה"כ 135 אחוז במקום 90 אחוז בכל הקומות.
3. הגדלת מס' יח"ד מ-3.0 יחידות ל-5.0 יחידות או 5.0 ע"ע.
4. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4213. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2964. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/04/2003
קבלת תכנית11/03/2003