שינוי בקוי בנין,תכסית והוראות,תוספת לשטח עיקרי ולשטחי שרות,שינוי מש.צ.פ לדרך

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בקוי בנין,תכסית והוראות,תוספת לשטח עיקרי ולשטחי שרות,שינוי מש.צ.פ לדרך
מספר: הצ/ 5/ 1/ 212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית:
צדדי צפ' - מערב מ- 2.0 מ' ל- 1.0 מ' עפ"י תשריט.
צדדי דר' - מזרח מ- 3.0 ל- 2.50 לפי תשריט.
אחורי מ- 3.0 מ' ל- 2.0 לפי תשריט.

ב. שינוי תכסית והוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים.
ג. תוספת 6 אחוז בניה לשטח העיקרי במגרש 2529 .
ד. תוספת לשטחי שרות מ- 25 מ"ר ליח"ד ל- 35 מ"ר ליח"ד במגרש 2529 .
ה. שינוי ייעוד מש.צ.פ לדרך לצורך דרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק165, 250, 272
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 156איחוד חלקות וחלוקה לשטחי מגורים ושצ"פ, הגדלתשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה22/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/12/2004
קבלת תכנית30/11/2004