שינוי בקוי בנין

תוכנית 5/ מק/ 2050

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בקוי בנין
מספר: 5/ מק/ 2050
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין והעברת זכויות בניה מק"א לק"ק ללא שינוי בסה"כ אחוזי בניה ביחידת דיור אחת בבית משותף באזור מגורים א' (רכבות).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע, שכ' ב', רח' פרויד 8/5

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2000תאריך פרסום: 27/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4924. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2000תאריך פרסום: 23/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4857. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2000עיתון: הצופה.