שינוי ברוחב וסיווג דרך-ריינה:

תוכנית ג/ 14200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ברוחב וסיווג דרך-ריינה:
מספר: ג/ 14200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמה וביטול חלק מדרך 27בהתאם להיתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק17-19, 22
17530חלק44-45, 67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית07/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200302524/12/2003