שינוי בתואי דרך ובקוי בנין

תוכנית ג/ 11319

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתואי דרך ובקוי בנין
מספר: ג/ 11319
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתווי דרך
שינוי בקו בנין קידמי לבית קיים לפי תשריט
קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק20, 33-34, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4213. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4843. עמוד: 2296. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1999. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2000. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1999
קבלת תכנית20/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003