שינוי בתואי דרך להולכי רגל

תוכנית ג/ 11315

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתואי דרך להולכי רגל
מספר: ג/ 11315
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתווי דרך להוכי רגל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק55-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/05/1999