שינוי בתואי כביש והרחבת ש.צ.פ. - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתואי כביש והרחבת ש.צ.פ. - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח ציבורי פתוח ושינוי תוואי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1989תאריך פרסום: 12/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2842. עמוד: 2650. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור ברשומות15/12/1983תאריך פרסום: 15/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3001. עמוד: 862. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים10/10/1983
החלטה בדיון באישור תכנית12/09/1983
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/1982תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1982. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1982. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/1982.
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1982
קבלת תכנית01/06/1982