שינוי בתוואי דרך ובהוראות בניה משהד

תוכנית ג/ 12536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי דרך ובהוראות בניה משהד
מספר: ג/ 12536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתווי דרך
שנוי בקווי בנין לפי תשריט
הגדלת אחוזי בניה וגובה בנין
הזזת דרך והגדלת אחוזי בניה לצורך מתן לגיטימציה למבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק39
17472חלק5139
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2003תאריך פרסום: 13/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5159. עמוד: 1521. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים31/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3303. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2001
קבלת תכנית23/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201704/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים22029/07/2002