שינוי בתוואי דרך וביטול שצ"פ

תוכנית ג/ 11585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי דרך וביטול שצ"פ
מספר: ג/ 11585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך ודרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק15-16, 25, 29-30, 32-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
קבלת תכנית13/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/02/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003