שינוי בתוואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, ריינה.

תוכנית ג/ 10613

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתוואי דרך וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, ריינה.
מספר: ג/ 10613
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך וחלוקת הקרקע למגרשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק46, 51-54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/06/2003
קבלת תכנית16/09/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301203/06/2003