שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:

תוכנית ג/ 13936

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי דרך וקווי בנין:
מספר: ג/ 13936
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך למתן לגיטימציה לבנייה קיימת.
שינוי בקווי בנין לפי תשריט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק58
17530חלק42-43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 11653שינוי יעוד משצ"פ למבנה צבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון באישור תכנית31/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1817. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/01/2004
פרסום להפקדה בעיתונים23/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/05/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400531/03/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים37528/01/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301806/08/2003