שינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא

תוכנית ג/ 10611

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתוואי דרך, שינוי למתאר, כפר כנא
מספר: ג/ 10611
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/04/1998