שינוי בתוואי דרך-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי דרך-כפר כנא:
מספר: ג/ 14103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תתוואי דרך מס' 11 לפי מצב קיים ושינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק6-8, 10, 15, 47, 70, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2003
קבלת תכנית21/07/2003