שינוי בתוואי הדרך-עילוט

תוכנית ג/ 14409

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי הדרך-עילוט
מספר: ג/ 14409
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי הדרכים.

עיקרי הוראות התכנית:

1. שינוי בתוואי הדרכים.
2. שינוי יעוד החלק המבוטל לש.צ.פ., מגורים א' וחניה ציבורית.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
תוכניתג/ 11655שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2003
קבלת תכנית21/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004