שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 , מג'דל שמס

תוכנית גנ/ 16826

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 , מג'דל שמס
מספר: גנ/ 16826
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך הינו למטרת ניצול המגרש להקמת בית מגורים

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 בתכנית ג/ 9858 המאושרת .
שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים א' ולהיפך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9858תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5111. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2011. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 491. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2007
קבלת תכנית21/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118730/10/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700611/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה