שינוי בתוואי וברוחב דרך

תוכנית ג/ 11588

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתוואי וברוחב דרך
מספר: ג/ 11588
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך ודרך גישה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק31-32
16881חלק25, 40, 42-44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית14/11/1999