שינוי בתוואי ורוחב דרך גישה-עילוט:

תוכנית ג/ 14202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתוואי ורוחב דרך גישה-עילוט:
מספר: ג/ 14202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי תווי ורוחב דרך גישה וחלוקה למגרשים.

עיקרי הוראות התכנית:
ביטול קטע מדרך גישה בהתאם לתכנית ג/ 4927.
הסטת הדרך מבתים קיימים.
חלוקה מנחה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2310. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים10/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3184. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית07/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500112/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003