שינוי בתיקון המאפשר איחוד מגרשים אזור תעשיה - עד הלום

תוכנית 8/ 03/ 109/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתיקון המאפשר איחוד מגרשים אזור תעשיה - עד הלום
מספר: 8/ 03/ 109/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור במגרשים 2-12 (שהם ארוכים אך צרים) אפשרות של צירוף מגרשים וניצולם היותר יעיל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםכפיפות