שינוי בתנאים למתן היתרי בניה-בסמת טבעון:

תוכנית ג/ 14266

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתנאים למתן היתרי בניה-בסמת טבעון:
מספר: ג/ 14266
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
8.1.1 : שינוי בהגבלות על הוצאות היתרי בניה בנגרשים 85-89, 91-93, 95:
יהיה אפשר להוציא היתרי בניה ללא שום קשר לבניית הגשר.
במגרשים 90,94,96,97 ההגבלה שבתכנית ג/במ/190 שקושרת את היתרי הבניה בבנית גשר תשאר בעינה.

עיקרי ההוראות:
1.1.9 שינוי בהוראות התכנית ג/במ/190 שמתיחסת למגרשים: במגרשים 85-89, 91-93, 95: ניתן יהיה להוציא היתרי בניה באשור הועדה המקומית לתכנון ולבניה בלי שום התניה של בנית הגשר.
במגרשים: 97,96,94,90 ההגבלה על הוצאת היתרי הבניה תשאר בעינה וניתן יהיה להוציא היתרי בניה רק לאחר בניית הגשר או כל פתרון תחבורתי אחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 832. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2003
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. עמוד: 2096. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2001
קבלת תכנית11/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401103/05/2004