שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעון

תוכנית ג/ 5961

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס' 1737 ,בסמת טבעון
מספר: ג/ 5961
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת שטח מגרש מינימלי מ- 500 ממ"ר ל- 400 ממ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק18-19, 21, 25, 204
12181חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1990תאריך פרסום: 08/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3780. עמוד: 3325. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1990. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1990. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/1990
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/1989
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1989תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3679. עמוד: 3657. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1989. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1989. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1989. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה05/08/1987
קבלת תכנית22/03/1987