שינוי בתקנון - מחד משפחתי לדו - משפחתי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתקנון - מחד משפחתי לדו - משפחתי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בשטח מינימלי של מגרש מ- 600 מ"ר ל- 530 מ"ר.
ב. שינוי בחלוקה ויצירת מגרש חדש מחד משפחתי לדו משפחתי.
ג. שינוי בקו בניה אחורי מ- 5 ל- 4 מ' למגרש 102 ו- 3 מ' למגרש החדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 376. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/1987
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1987תאריך פרסום: 12/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3435. עמוד: 1169. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/1987תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1987. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה15/12/1986
קבלת תכנית13/11/1986