שינוי בתקנון - רח' יאיר עיר עתיקה

תוכנית 5/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי בתקנון - רח' יאיר עיר עתיקה
מספר: 5/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון התקנון: שינוי בגודח מגרש מינמלי ואחוזיח בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/02/1980תאריך פרסום: 07/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2602. עמוד: 995. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית01/12/1979