שינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי

תוכנית 8/ 03/ 111/ 5/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי
מספר: 8/ 03/ 111/ 5/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין ותוספת שימושים (תחנת תדלוק)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2931חלק5, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 27/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות26/03/1992תאריך פרסום: 26/03/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3986. עמוד: 2583. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/12/1991
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/1991
החלטה בדיון באישור תכנית20/05/1991
החלטה בדיון בהתנגדויות20/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1990
קבלת תכנית25/11/1990