שינוי בתשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 135/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי בתשריט חלוקה
מספר: 135/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17522חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200809702/09/2009