שינוי גבול אזור המגורים למלונאות, שבי ציון

תוכנית ג/ 18836

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבול אזור המגורים למלונאות, שבי ציון
מספר: ג/ 18836
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הממשק / התפר בין שתי תכניות מאושרות בצורה הנכונה- ללא חפיפה

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד בחלק הדרום מערבי של חלקה 8 בגוש 11953 ממלונאות ונופש מעורב מבני בריאות לאזור מגורים א

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשבי ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19953חלק8, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13730תכנית מפורטת למגורי החבריםשינוי
תוכניתג/ 15080הוספת תכליות וזכויות בניה באזור מלונאות - שבי ציוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/06/2010
קבלת תכנית07/04/2010