שינוי גבולות והקטנת קו בניין צדדי

תוכנית גז/ מק/ 10/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי גבולות והקטנת קו בניין צדדי
מספר: גז/ מק/ 10/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי גבולות בין 2 חלקות 27, 28.
2. הקטנת קו בניין צידי לבית מגורים קיים לאשרור מ- 4.00 מ' ל- 1.13 מ' בחלקה 27.
3.הקטנת קו בניין צידי למחסן קיים מ- 4.00 מ' ל-0 מ' בחלקה 28.
4. הקטנת קו בניין חזיתי לבית מגורים קיים מ-5.00 מ' ל- 4.61 מ' עד 3.73 מ' בחלקה 28.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי גבולות בין 2 חלקות 27, 28. לפי סעיף 62 א (א) (1) לחוק התכנון והבניה.
2. הקטנת קו בניין צידי לבית מגורים קיים לאשרור מ- 4.00 מ' ל- 1.13 מ' בחלקה 27. לפי סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.
3.הקטנת קו בניין צידי למחסן קיים מ- 4.00 מ' ל-0 מ' בחלקה 28. סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.
4. הקטנת קו בניין חזיתי לבית מגורים קיים מ-5.00 מ' ל- 4.61 מ' עד 3.73 מ' בחלקה 28. סעיף 62 א (א) (4) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ

תיאור המיקום:
שכונת הנחלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5421חלק27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 10מושב יציץ(עקרון חולדה)כפיפות
תוכניתגז/ 10/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/10/גשינוי
תוכניתגז/ 10/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/10/גכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/2011תאריך פרסום: 12/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6224. עמוד: 3740. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201007831/12/2010