שינוי גבולות חלקות

תוכנית 6/ 03/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי גבולות חלקות
מספר: 6/ 03/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד. 2. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' 133/3. 3. קביעת י

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
קיבוץ גת . במועצה אזורית יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1506חלק
1507חלק
1508חלק
1509חלק
1510חלק
1512חלק
1521חלק
1522חלק
1531חלק
1560חלק
1561חלק
1620חלק
1621חלק
1622חלק
1626חלק
1713חלק
1714חלק
1715חלק
1822חלק
1823חלק
1824חלק
1825חלק
1826חלק
1827חלק
1828חלק
1829חלק
1850חלק
1854חלק
1858חלק
1859חלק
1863חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/1982תאריך פרסום: 06/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2811. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית17/08/1981