שינוי גבולות למגרש מספר 28 לדרך, ותוספת שביל הולכירגל, שינוי למתאר, מורשת

תוכנית ג/ 9863

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי גבולות למגרש מספר 28 לדרך, ותוספת שביל הולכירגל, שינוי למתאר, מורשת
מספר: ג/ 9863
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות למגרש מס' 28 לדרך גבולות ותוספת שביל
הולכי רגל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורשת

תיאור המיקום:
ישוב: מורשת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17691חלק4
17692חלק4, 6, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/08/2003
קבלת תכנית05/11/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003