שינוי גבולות מגרשים במרכז שוב שעיקרם הקטנת מגרש ויעוד לשצ"פ- גבעת ישעיהו

תוכנית מי/ 544/ ב/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי גבולות מגרשים במרכז שוב שעיקרם הקטנת מגרש ויעוד לשצ"פ- גבעת ישעיהו
מספר: מי/ 544/ ב/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים בגבולות למגרשים במרכז שוב, שעיקרם הקטנת המגרשים ויעוד השטח הנותר לציבור.
ב. הנחיות לבצוע תשתיות תת קרקעיות.
ג. שנוי שטחי מגרשים באזור חקלאי ב' מיוחד, כמוגדר.
ד. שנוי יעוד שטח בניני צבור לאזור חקלאי ב' מיוחד ואזור חקלאי ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34326חלק23, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/01/2005
קבלת תכנית16/12/2004